النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: Peringatan Terakhir Dengan Perintah Allah Yang Maha Esa Lagi Maha Perkasa, Kepada Semua Pembuat Keputusan, Para Pemimpin Di Negara-negara Kaum Muslimin..

هذا أحد المواقع الثانوية الخاصة بتبليغ دعوة الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني والتي لا تتضمن أية أقسام خاصة ولا رسائل ولا عضويات وبالتالي لا يمكن المشاركة فيها ولا استرجاع الحسابات المفقودة عبرها، يوجد هنا فقط موسوعة البيانات مع الترجمة لبعضها إلى مختلف اللغات، ولا يتواجد الإمام المهدي إلا في الموقع الرسمي الوحيد منتديات البشرى الإسلامية والنبإ العظيم، وهناك يمكنكم التسجيل والمشاركة والمراسلة الخاصة وأهلاً وسهلاً بكم.

مصدر الموضوع
 1. Peringatan Terakhir Dengan Perintah Allah Yang Maha Esa Lagi Maha Perkasa, Kepada Semua Pembuat Keputusan, Para Pemimpin Di Negara-negara Kaum Muslimin..

  مصدر المشاركة

  Al Imam Nasser Mohammed Al Yamani
  3 – Jumadal Akhirah - 1441 هـ
  28 - 01 - 2020 مـ
  6:39 صباحاً
  ( بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى )
  mengikut takwim rasmi Makkah

  [ لمتابعة رابط المشاركة الأصلية للبيان ]
  ikuti pautan postingan asal keterangan
  https://mahdi-alumma.com/showthread.php?p=322632

  __________  Peringatan Terakhir Dengan Perintah Allah Yang Maha Esa Lagi Maha Perkasa, Kepada Semua Pembuat Keputusan, Para Pemimpin Di Negara-negara Kaum Muslimin..


  Dengan nama Allah Ar Rahman Ar Rahim, peringatan terakhir dengan perintah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, kepada semua pembuat keputusan, para pemimpin di negara-negara kaum muslimin, dalam muhkam Al Quran Allah Ta'ala berfirman:

  Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya. (207) Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.(208) Tetapi jika kamu menyimpang (dari jalan Allah) sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah, bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (209)
  Maha Benar Allah
  [Al Baqarah]


  Wahai sekalian para pembuat keputusan di era perutusan Al Mahdi Al Muntadhar, yang diutus oleh Allah dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Kitab yang tertulis, di era terjadinya perselisihan dan pertempuran orang-orang beriman sesama mereka, yang disebabkan oleh makar tipudaya dari perencanaan musuh Islam, yang mengklaim bahawa mereka itu berjuang untuk merealisasikan rencana buat mencapai jalan perdamaian antara umat Islam, betapa sering kami beri peringatan kepada kalian mengenai makar tipudaya syaitan terbesar dari kalangan syaitan manusia, ketua Zionis Antarabangsa, yang telah dipilih oleh para anggota kongres Zionis Antarabangsa yang menguasai tampuk pemerintahan Amerika sejak berzaman

  Merekalah yang merancang dan membuat rencana untuk memerangi Islam beserta umatnya; mereka membuat perancangan untuk kemenangan ketua Zionis dari golongan ekstrimis mereka kalangan Yahudi Bani Israel, mereka telah berjaya dengan melakukan penipuan dalam pemilihan akhir ketua Amerika Syarikat dengan pungutan suara yang dipalsukan, supaya mereka dapat menaikkan pelampau teroris Yahudi yang terbesar di dunia buat menduduki tampuk pemerintahan Amerika Syarikat

  Demi merealisasikan negara Yahudi terbesar yang mereka impikan sejak dulu lagi, dan menghancurkan Islam dan kaum muslimin dengan merampas kedudukan dan mencabut kekuasaan para penguasa umat Islam di seluruh negara arab dan non-arab, membunuh ketua-ketua, raja-raja, para pemimpin dan para pembesar umat Islam, serta melakukan pembantaian besar-besaran terhadap rakyat Islam, lalu menggantikan semua pemimpin dan rakyat Islam dengan pemimpin dan rakyat pengikut Zionis dari pelbagai tempat di dunia

  Tiadalah Israel itu melainkan sebagai pelengkap bagi Zionis Antarabangsa di Timur Tengah, yang berada di bawah penjagaan Zionis Antarabangsa, kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kalian, Allah Ta'ala berfirman:
  Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kalian, lalu pastilah mereka memerangi kalian.
  Maha Benar Allah
  [An Nisaa]


  Sekiranya Allah membuatkan mereka dapat memperoleh kemenangan terhadap kalian, apa pula kesudahannya
  ?
  Maka kalian temukan akibatnya dalam firman Allah Ta'ala:
  Bagaimana bisa (ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin), padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik (tidak menepati perjanjian). (8) Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan itu. (9) Mereka tidak memelihara (hubungan) kerabat terhadap orang-orang mukmin dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (10)
  Maha Benar Allah
  [At Taubah]


  Mereka masih berjuang dan tidak henti-hentinya berusaha untuk menghalang-halangi kalian dari mengikuti kebenaran dari Tuhan kalian (Al Quran), sejak era penurunannya lagi dari generasi ke generasi sampai ke zaman kalian ini semampu mereka, pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
  Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (217)
  Maha Benar Allah
  [Al Baqarah]


  Ataukah kalian ini wahai sekalian umat Islam, menyangka bahawa perbuatan Zionis dari kalangan Yahudi yang menghalang-halangi manusia dari mengikuti Kitabullah Al Quran ini telahpun berakhir, dan perencanaan mereka dalam tempoh yang lama untuk menghalangi kalian serta semua manusia dari mengikuti Risalah Allah untuk seluruh dunia ini telah selesai
  !
  Inilah mereka telah berjaya untuk memalingkan umat Islam dari agama mereka dan menghalangi kalian dari mengikuti perintah-perintah Allah dalam muhkam Al Quran, kecuali mereka yang dirahmati Allah, tidaklah tersisa dari Islam kecuali hanya namanya, tidak pula tersisa dari Al Quran kecuali hanya tulisannya, yang terjaga lagi terpelihara dari sebarang perubahan di tangan kalian, sekiranya kalian mengikuti mereka maka kalian menjadi sama seperti mereka, kalian tidak akan dapatkan selain dari Allah, seorang pun pembela atau penolong untuk kalian (dan kini aku ada pada kalian)

  Mereka tidak akan dapat menolong kalian dari balasan Allah, bahkan mereka juga tidak akan dapat menolong diri mereka sendiri, mereka tidak akan memenuhi janji mereka pada kalian, meskipun kalian telah mengkhianati Allah dan mengkhianati agama kalian, yang Allah telah meredhainya untuk kalian, meskipun kalian telah mengkhianati tempat-tempat suci kalian, maka kelak mereka akan mengkhianati perjanjian kalian, mereka tidak akan memuaskan hati dan mencukupi kalian dengan kemuliaan dan kehormatan, bahkan mereka akan memperdaya dan menipu kalian sampailah kalian mengingkari Tuhan kalian, dan kalian menjadikan Kitabullah berada di belakang kalian (diabaikan dan tidak dilaksanakan aturan-aturannya)

  Demikian itu agar mereka berjaya mendapatkan kemenangan dan menguasai kalian sepenuhnya, kerana mereka tahu bahawa mereka tidak mampu mengalahkan kalian sedang kalian berpegang erat pada tali Allah Al Quran, sesungguhnya telah tiba fitnah besar yang dijanjikan dalam Kitabullah dan dalam Sunnah Nabawiyah yang hak, sunnah Nabi yang tidak bertentangan dengan muhkam Al Quran

  Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam- yang tidak berbicara mengikuti hawa nafsunya telah bersabda, Nabi menyatakan:

  Ingatlah kalian bahawa kelak akan terjadi fitnah. Nabi -shollallaahu 'alayhi wasallam- ditanya: Apakah jalan keluar dari fitnah itu ya Rasulullah? Baginda menjawab: Kitabullah; padanya terdapat berita orang-orang sebelum kalian dan berita orang-orang yang akan datang setelah kalian; ia adalah hakim terhadap apa yang ada di antara kalian; ia adalah penentu keputusan dan bukanlah sebuah gurauan. Barangsiapa meninggalkannya, maka Allah akan menghancurkannya; dan barangsiapa yang mencari petunjuk dari selain Al Quran, maka Allah akan menyesatkannya. Kerana Al Quran adalah tali Allah yang kuat, peringatan dan hikmah, jalan yang lurus, yang tidak membuatkan keinginan hawa nafsu melencong, jelas dan mudah dibaca, serta tidak usang disebabkan banyaknya penolakan serta bantahan, dan tidak terukur oleh kita keajaiban-keajaibannya; kitab yang golongan Jin tidak mendekat ketika mendengarnya kecuali mereka berkata 'Sesungguhnya kami telah mendengar bacaan Al Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk ke jalan yang benar lalu kami telah beriman kepadanya'. Barangsiapa yang berpegang dengannya, maka dia benar; dan barangsiapa yang beramal dengannya, maka dia mendapat pahala; dan barangsiapa yang berhukum dengannya, maka dia adil; dan barangsiapa yang mendakwahkannya serta menyeru kepadanya, maka dia telah diberi petunjuk ke jalan yang lurus"
  Benar sabda Nabi -'alayhis sholaatu wassalaamu-


  Wahai sekalian pembuat keputusan, khususnya yang menduduki tampuk pemerintahan kaum muslimin, juga rakyat umat Islam umumnya, terimalah kebenaran dari Allah dan Rasul-Nya Muhammad -shollallaahu 'alayhi wasallam-, tidaklah Al Imam Al Mahdi mendatangi kalian dengan sesuatu yang baru, bahkan namaku membawa pemberitaanku dan panji urusanku
  (Nasser Mohammad – Pembela Muhammad)

  Berpegang teguhlah kalian semua pada tali Allah Al Quran, juga orang-orang yang mengikuti kalian dari kalangan manusia seluruhnya, pegang teguhlah ia sebagaimana orang-orang sebelum kalian di era penurunan Al Quran, yang sebelumnya mereka itu mengingkari dan bermusuh-musuhan sesama mereka, maka mereka beriman dengan Al Quran dan berpegang teguh padanya, lantas Al Quran menyatukan barisan mereka membuatkan kekuasaan mereka menjadi teguh dan Allah menegakkan dan menetapkan kehormatan dan kemuliaan mereka, Allah Ta'ala berfirman:

  Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (103)
  Maha Benar Allah
  [Aal 'Imran]


  Demikian juga kalian, Allah tidak akan menolong kalian melainkan sekiranya kalian berpegang teguh pada Kitabullah Al Quran, jika kalian menginginkan petunjuk pada selain Al Quran, nescaya Allah menghinakan kalian dan merendahkan kalian, tentu Allah membuatkan segala amalan perbuatan kalian sesat, keliru dan membutakan mata-hati kalian, maka dari itu ikutilah oleh kalian akan cahaya Allah yang telah diturunkan-Nya kepada utusan terakhir, Nabi yang ummi, Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam-

  Barangsiapa yang tidak dijadikan untuknya cahaya oleh Allah, maka tiadalah baginya cahaya sedikitpun, Allah tidak akan menerangi hati kalian melainkan sekiranya kalian menggunakan akal fikiran kalian, lalu mengikuti perintah-perintah Allah kepada kalian dalam muhkam Kitab-Nya Al Quran, agar kalian tidak gagal merugi, tidak gentar dan hilang kekuatan, agar tidak runtuh dan hancur semua kekuasaan dan kekuatan kalian, maka bertakwalah kalian kepada Allah, merasa takutlah kalian terhadap Allah dalam diri kalian dan pada umat kalian, laksanakanlah oleh kalian akan perintah Allah pada kalian dalam muhkam Kitab-Nya Al Quran, dan orang-orang yang mengikuti kalian dari kalangan Nasrani dan Yahudi yang menyerahkan diri pada Allah beserta manusia seluruhnya

  Demikian itulah perintah muhkam pada kalian untuk menyatakannya, dalam firman Allah Ta'ala:

  Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah menjadi Pemelihara. (171) Al Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah, dan tidak (pula enggan) malaikat-malaikat yang terdekat (kepada Allah). Barangsiapa yang enggan dari menyembah-Nya, dan menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepada-Nya. (172) Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal saleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebagian dari karunia-Nya. Adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, dan mereka tidak akan memperoleh bagi diri mereka, pelindung dan penolong selain dari pada Allah. (173) Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. (Muhammad dengan mukjizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al Quran). (174)Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada (agama)-Nya niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar dari-Nya (surga) dan limpahan karunia-Nya. Dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus (untuk sampai) kepada-Nya. (175)
  Maha Benar Allah
  [An Nisaa]


  Ketahuilah bahawasanya seruan dakwah Al Imam Al Mahdi adalah seruan dakwah yang terbuka untuk umat Islam, Nasrani, Yahudi dan untuk semua manusia, seruan dakwah untuk beriman kepada Allah, kepada kitab-kitab-Nya dan para rasul-Nya, seruan agar mereka tidak membeza-bezakan seorangpun dari rasul-rasul Allah, agar mereka berpegang teguh pada Kitabullah Al Quran dan menolak semua perkara yang bertentangan dengan muhkam Al Quran, sama ada perkara yang ada dalam Taurat, Injil dan juga hadits-hadits Sunnah Nabawiyah;

  Ini kerana semuanya itu tidak terpelihara dari perubahan, pemalsuan dan penambahan, namun Allah telah menjadikan Al Quran yang terpelihara dari perubahan, sebagai hakim pemutus perkara yang menguasai, mengawal dan mengungguli seluruh kitab, oleh itu setiap perkara yang datang pada kalian yang bertentangan dengan muhkam Al Quran, maka ketahuilah oleh kalian bahawa perkara itu batil, kebohongan yang direkayasa terhadap Allah dan Rasul-Nya, jika sungguh kalian benar-benar beriman kepada Al Quran, berpegang teguhlah kalian padanya dan tolaklah semua perkara yang menyalahi muhkam ayat-ayatnya yang jelas

  Itulah Ummul Kitab, ayat-ayat muhkamat yang jelas lagi menjelaskan bagi kalangan yang terpelajar maupun kalangan awam, bagi setiap orang yang dapat berbahasa arab yang jelas, tiada yang mengingkari ayat-ayat muhkamat itu melainkan orang-orang yang fasik, ingatlah bahawasanya dalam Al Quran yang ada di tangan kalian ini terdapat pemberitaan tentang kalian, pemberitaan tentang orang-orang sebelum kalian dan pemberitaan tentang perkara yang akan terjadi setelah kalian hingga masa kini, dan berterusan pemberitaannya dibacakan kepada kalian berdasarkan ilmu pengetahuan dari Allah hingga hari berdirinya manusia di hadapan Allah Tuhan Semesta Alam, malahan di dalam Al Quran juga ada pemberitaan-pemberitaan mengenai dunia dan akhirat, adakah kalian orang-orang yang beriman kepada Al Quran
  ?
  Bukankah kalian mendapati Al Quran memperingatkan kalian berdasarkan ilmu pengetahuan dari Allah yang Maha Mengetahui segala keghaiban, memberi amaran kepada kalian agar berwaspada dari musuh Allah dan musuh kalian, syaitan terbesar ketua Zionis Antarabangsa si Donald Trump, yang mengklaim bahawa dia berusaha untuk mewujudkan perdamaian antara kalian padahal sebaliknya, dia mahukan kalian saling menumpahkan darah bunuh membunuh agar kalian lemah dan perekonomian kalian runtuh, kemudian dia menghabisi kalian semua


  Wahai sekalian pembuat keputusan dan rakyat mereka kaum muslimin, betapa sering Al Imam Al Mahdi memberikan peringatan kepada kalian untuk mewaspadainya, bahkan sebelum dia menerima kepimpinan tampuk pemerintahan Amerika dari mantan Presiden Obama, bukankah aku bersumpah kepada kalian demi Allah yang Maha Agung dalam kebanyakan bayan keterangan, bahawa semua yang dijanjikan oleh si syaitan Donald Trump kepada puak Yahudi Zionis Antarabangsa, dan dia benar-benar jujur untuk membantu mereka dengan sepenuh hati dan jiwa, adalah kerana dia itu darah daging Yahudi Zionis dan dari keturunan mereka
  ?
  Kami telah memperingatkan kalian bahawa janji-janjinya pada Zionis Yahudi bukan sekadar propaganda untuk meraih undi dalam pungutan suara, dia mahu mewujudkan Negara Yahudi terbesar bermula dari penjajahan dan penguasaan terhadap apa yang tersisa dari bumi Palestin, membunuh warga Palestin semampunya dan membinasakan rumah-rumah mereka dengan sehancur-hancurnya menggunakan pesawat Zionis Antarabangsa, meruntuhkan rumah-rumah berjatuhan menimpa kepala penduduknya, sama ada yang berjuang menentang Zionis ataupun yang berada bersama orang-orang yang tidak ikut perang

  Demi Allah, demi Allah, demi Allah, tiada kebaikan untuk kalian wahai sekalian rakyat Palestin, kecuali dalam memerangi penolong-penolong thagut, janganlah kalian mencari kemuliaan dan kehormatan dari mereka, kerana mereka hanya akan merendahkan dan menghinakan kalian
  !
  Berwaspadalah kalian, berwaspadalah kalian, berhati-hatilah kalian, tidak akan berguna dan tidak akan menguntungkan kalian menjual bumi kalian, tempat suci kalian dan agama kalian, ianya tidak akan menambahkan pada kalian di sisi mereka, mereka tidak akan memenuhi janji dengan kalian, mereka tidak akan memelihara hubungan kekerabatan, tidak akan mengawasi kalian dari keburukan sebaliknya mereka melakukan keburukan terhadap kalian, bahkan sekalipun kalian telah menyerah diri pada mereka dan menjadi orang-orang yang mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari mereka, mereka tidak akan mengawasi kalian untuk kebaikan, namun mengawasi kalian untuk keburukan, kerendahan dan kehinaan bagi kehormatan kalian, harta benda kalian dan darah kalian

  Mereka merampas apa yang tersisa dari bumi kalian di bawah kaki kalian dan menghancurkan tempat-tempat suci kalian, itulah karakter dan perangai syaitan-syaitan manusia di setiap zaman, kalian tidak akan temukan pemenuhan janji di sisi mereka dalam persepakatan dan perjanjian dan tidak pula kemanusiaan, kerana mereka adalah sekeras-keras para musuh penentang Ar Rahman;

  Perumpamaan mereka adalah seperti musuh Allah, si syaitan Iblis yang berputus asa dari rahmat Allah, begitu juga mereka berputus asa dari rahmat Allah, mereka berputus harapan untuk Allah merahmati mereka sebagaimana berputus asanya orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur untuk dibangkitkan oleh Allah

  Pengkhianatan terhadap agama, terhadap kerakyatan dan tempat suci kalian tidak akan berguna bagi kalian, sifat pengecut kalian, rasa takut mati serta sifat cinta dunia pada kalian sama sekali tidak akan menambahkan pada mereka selain keangguhan dan kebencian terhadap kalian, kecuali sekiranya kalian menjadi syaitan-syaitan seperti mereka, tidak menyukai Allah, membenci kitab-Nya Al Quran dan nikmat redha-Nya, berusaha seperti mereka untuk menjadikan manusia sama seperti mereka, ingkar terhadap Tuhan, supaya kalian menjadi sama dengan mereka berada di neraka Jahannam semuanya

  Ini kerana millah (agama dan cara hidup) mereka adalah millah syaitan yang direjam, yang memerangi Allah, para rasul-Nya dan wali-wali-Nya, padahal mereka tahu bahawasanya Allah adalah Al Haqq, yang Maha Benar, para rasul adalah benar, Al Quran adalah benar, kebangkitan adalah benar, syurga dan neraka adalah benar, namun mereka itulah orang-orang yang dimurkai ke atas mereka, mereka tidak akan memdapatkan bahagian yang baik untuk mereka di akhirat, mereka bukanlah orang-orang yang sesat, yang tidak mengetahui Al Quran adalah kebenaran dari Tuhan mereka, akan tetapi mereka tahu ianya benar dari Tuhan mereka, namun mereka benci terhadap kebenaran itu, mereka tidak menyukai keredhaan Allah ke atas hamba-hamba-Nya, sebab itu Allah menggugurkan dan menghapuskan segala amal perbuatan mereka


  Tujuan mereka adalah untuk melenyapkan terealisasinya keredhaan Tuhan mereka, mereka tidak menyukai nikmatnya keredhaan Allah terhadap hamba-hamba-Nya, mereka berusaha tanpa henti siang dan malam supaya hamba-hamba Allah itu tidak menjadi hamba-hamba yang bersyukur, kerana Allah meredhai bagi hamba-Nya kesyukuran mereka, akan tetapi mereka ini mahukan kekufuran bagi hamba-hamba Allah, supaya mereka mengingkari nikmat-nikmat Tuhan mereka, kerana mereka tahu Allah tidak meredhai kekufuran bagi hamba-hamba-Nya, sedangkan mereka itu tidak menyukai keredhaan Allah

  Maka janganlah kalian mengharapkan pada mereka kehormatan dan kekayaan, (sekiranya kalian berbuat demikian) nescaya Allah akan menghinakan kalian di dunia dan di akhirat, kalian akan merugi dunia dan akhirat, padahal kemuliaan itu adalah kepunyaan Allah, bagi wali-wali para penolong-Nya di dunia dan di akhirat, hatta sekalipun kalian menjual tempat-tempat suci kalian dengan harta, menjual agama kalian dan akhirat kalian, maka musuh Allah, si syaitan terbesar kalangan syaitan manusia Donald Trump, dia tidak akan memenuhi dan melaksanakan apa yang dijanjikannya pada kalian, tawaran janji tanduk syaitan si Donald Trump

  Maka dari itu berwaspadalah kalian agar tidak merugi di dunia dan di akhirat, demikian itulah kerugian yang nyata, sebagaimana kelak akan merugi pemimpin-pemimpin arab dan orang-orang yang menjual bersama-sama mereka, dari negara-negara kaum muslimin, dari kalangan orang-orang yang menjual tempat-tempat suci mereka, agama mereka, Masjidil Aqsho dan seluruh Palestin, menjualnya sebagai ganti agar mereka tetap berkuasa di tampuk pemerintahan mereka, jauh, jauh sekali.. adakah kalian mengharapkan kemuliaan pada musuh Allah? Tidakkah kalian tahu bahawa kemuliaan adalah milik Allah seluruhnya di dunia dan di akhirat
  ?
  Sekiranya kalian menginginkan kemuliaan di dunia dan di akhirat, maka yang demikian itu adalah untuk kalian, suatu janji yang benar dari Allah, kepunyaan Allah-lah seluruh kemuliaan di dunia dan di akhirat, maka dambakannya dari Allah dan bercita-citalah kalian kepada-Nya, ataukah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya, kerana hanya bagi Allah-lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia, sekiranya kalian percaya dan membenarkan janji Allah dalam muhkam Kitab-Nya

  Namun sekiranya kalian tidak percaya dan tidak membenarkan janji-janji Allah dalam muhkam Kitab-Nya, lantas kalian membenarkan si syaitan Trump, maka kelak kita akan lihat, adakah si syaitan Donald Trump empunya kerajaan yang dapat diberikannya pada sesiapa yang diinginkannya, dan mencabut kerajaan dari sesiapa yang dia mahu? Ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, yang Maha Empunya kerajaan yang Dia anugerahkan pada sesiapa yang Dia kehendaki, dan Dia cabut kerajaan dari sesiapa yang Dia kehendaki, Dia memuliakan sesiapa yang Dia kehendaki, dan menghinakan sesiapa yang Dia kehendaki, di tangan-Nya-lah segala kebajikan, Maha Suci Dia, sesungguhnya Dia Maha Berkuasa atas tiap-tiap sesuatu
  ?
  (Tentu sahaja Allah yang Maha Empunya kerajaan) dan kalian mengetahui yang demikian itu dalam muhkam Al Quran, bukan si syaitan Donald Trump sejahat-jahat makhluk yang empunya kerajaan, bahkan dia hina dan telah dekat masa pengakhirannya, dia dan para penolongnya, hendaklah pengakhiran kalian itu tidak bersamanya, kerana itulah seburuk-buruk pengakhiran, seburuk buruk kesudahan

  Sesungguhnya aku ini pemberi nasihat untuk kalian yang dapat dipercaya, ataukah belum jelas lagi bagi kalian bahawa dia adalah musuh kalian, padahal kami telah memperingatkan kalian untuk mewaspadainya sebelum dia menerima kepimpinan dari Obama? Ataukah bayan keterangan Al Imam Al Mahdi tidak membawa kenyataan yang sebenarnya, bayan keterangan berdasarkan fakta sebenar, meskipun aku memberikan peringatan kepada kalian sebelum perkara itu terjadi
  ?
  Ataukah kalian berpendapat aku ini membohongi kalian? Ataukah bahawasanya bukti-bukti dari bayan keterangan Al Imam Al Mahdi itu, benar-benar membawa kenyataan sebenar mengikut fakta sesungguhnya, sepertimana yang dinyatakan oleh Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani sebelum ianya terjadi
  ?


  Betapa sering aku menasihati kalian akan tetapi kalian tidak menyukai nasihat wahai sekalian umat Islam dan manusia semua, ingatlah sesungguhnya azab Allah pasti terjadi, ingatlah sesungguhnya azab Allah pasti terjadi, ingatlah sesungguhnya azab Allah pasti terjadi, tiada sesiapapun yang dapat menolaknya, kelak kalian akan benar-benar mengetahuinya, tiada pilihan untuk kalian wahai sekalian pembuat keputusan di pelbagai negara yang menduduki tampuk pemerintahan kaum muslimin

  Ada baiknya kalian umumkan untuk melaksanakan perintah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa dalam muhkam Al Quran pada awal bayan keterangan ini, lalu kalian umumkan untuk menghentikan peperangan yang terjadi di antara kalian, agar kalian menjadi satu shaff, menjadi satu barisan yang melawan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian, hendaklah kalian memerangi mereka semuanya sebagaimana merekapun memerangi kalian semuanya

  Ketahuilah bahawasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerosakan di muka bumi, dan kesudahan yang baik itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa, sebuah janji Allah dalam muhkam Al Quran, sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji, khalifah Allah Al Mahdi tidak perlukan kalian untuk memunculkannya dan memenangkannya di seluruh dunia, bahkan Allah-lah yang akan memenangkan dan menzahirkan Al Mahdi dengan kekuasaan-Nya dan kekuatan-Nya, dengan petanda azab dari sisi-Nya yang membuatkan leher-leher mereka semua tertunduk kerana petanda itu, merendah dan patuh pada khalifah Allah Al Mahdi, bahkan selamatkanlah diri kalian dari azab Allah dengan masuk Islam semuanya dalam perkara yang ada pada kalian, dengan mempertahankan diri kalian, rakyat kalian dan tempat suci kalian


  Tiada ruang lagi untuk berhiwar, laksanakan segera perintah Allah dalam muhkam Al Quran di awal bayan keterangan ini, sebelum jelas bagi kalian bahawa si syaitan Donald Trump benar-benar musuh yang nyata terhadap kalian, dia tidak menghantar peraturan dan prinsipnya untuk menjaga kalian, namun untuk menjaga Israel dari kalian, untuk mengawasi dan mengendalikan kalian, supaya terealisasi negara Yahudi terbesar dan menghancurkan Masjidil Aqsho

  Dia tidak menghiraukan ratapan kalian dan keluhan kaum muslimin, dari kalangan Nasrani dan Yahudi yang sesak dada mereka, mereka mahu merasa aman dari keburukan kalian dan keburukan kaum mereka, mereka tidak hiraukan kutukan dan bantahan non-muslim di seluruh dunia, dari kalangan orang-orang yang masih ada sifat perikemanusiaan pada mereka, kelak ketua Zionis Antarabangsa pengganas utama si Donald Trump, akan membuat telinga dari tanah atau adonan, seakan-akan telinganya tersumbat tidak mendengarkan ratapan dan keluhan kalian
  !
  Dia tidak menghiraukan kutukan dan bantahan kalian yang berupa ucapan semata-mata tanpa disertai tindakan dari kalian, berwaspadalah kalian, jangan sekali-kali kalian merasa cukup hanya dengan kutukan dan bantahan, namun harus diikuti dengan mengumpulkan tentera-tentera untuk berangkat perang dengan segera, adapun sekiranya kalian merasa cukup dengan mengutuk dan membantah dengan lisan tanpa ada sebarang tindakan wahai sekalian pembuat keputusan, maka demi Allah, demi Allah, sesungguhnya amat besar kebencian di sisi Allah bahawa kalian mengatakan perkara yang tidak kalian kerjakan
  !
  Tidaklah cukup hanya dengan kutukan dan bantahan, namun umumkan semboyan perang, nescaya Allah mengampuni kalian terhadap perkara yang telah berlalu dari pertumpahan darah kalian, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan mencintai kalian, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang membersihkan diri mereka dari dosa-dosa mereka dengan bertaubat dan kembali kepada Tuhan mereka, apa yang kalian takutkan darinya, padahal sesungguhnya Allah telah menjanjikan pada kalian salah satu dari dua kebaikan, sama ada kemenangan atau mati syahid
  ?
  Dambakanlah oleh kalian akan kemenangan dan negeri akhirat, itulah yang terbaik untuk kalian, untuk Islam dan kaum muslimin, kerana matinya hati yang hidup dari kalian adalah sebuah kerugian ke atas Islam dan umatnya, janganlah menginginkan mati syahid dengan cepat kerana kalian pasti akan mendapatkannya, dan jangan pula kalian menginginkan hidup dengan melarikan diri dari kematian, Allah akan memanjangkan hidup kalian dan memberikan kemenangan kepada kalian terhadap musuh-musuh kalian

  Allah akan menyempurnakan cahaya-Nya dengan kalian lalu mematikan kalian dan langsung memasukkan kalian ke dalam syurga-Nya setelah kalian mati, ketahuilah oleh kalian bahawasanya tiada satu nyawa pun yang akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai suatu ketetapan yang telah ditentukan waktunya, ingatlah demi Allah, sekiranya mundur orang-orang di antara kalian yang telah ditakdirkan akan terbunuh, mundur kerana ketakutan dan bersikap pengecut, tentu mereka akan pergi ke tempat pembaringan mereka lalu mereka akan sakit dan mati pada masa yang sama (yang telah ditetapkan untuk mati), kemudian ke neraka Jahannam mereka akan dibakar, mengapa kalian tidak memikirkan
  ?


  Wahai sekalian pembuat keputusan, bagaimana menurut kalian seandainya salah seorang dari kalian mempunyai seluruh kerajaan dalam kehidupan dunia ini, dan dipanjangkan umurnya seribu tahun lalu dia mati, adakah kalian berpendapat yang demikian itu sebanding dengan waktu seminit dalam neraka yang bahan bakarnya bebatuan? Mengapa kalian tidak takutkan neraka yang bahan bakarnya bebatuan
  ?
  Ketahuilah demi Allah, seandainya salah seorang kalian miliki emas sepenuh bumi dan yang semisalnya bersamanya, nescaya dia akan menawarkannya sebagai tebusan di hadapan Tuhannya, yang tidak disisakan satu qirath pun dari emas itu sebagai ganti agar dia tidak dicampakkan ke dalam neraka yang bahan bakarnya bebatuan, tidaklah Allah menerima darinya tebusan itu andai dia memilikinya, kemudian Allah memerintahkan para malaikat-Nya untuk mengikatnya dan membelenggunya dengan rantai yang ukuran panjangnya 70 hasta, lalu para malaikat mengheretnya sedang kedua tangannya terikat di sampingnya

  Malaikat mengikatnya dari bahu hingga ke bawah kedua kakinya, lalu salah satu malaikat memegang ubun-ubun kepalanya dan yang lain memegang kedua kakinya, lalu malaikat mencampakkannya ke dalam neraka yang bahan bakarnya bebatuan, dia meraung di dalam neraka itu setiap kali kulitnya hangus, dalam sekejapan Allah menggantikan kulit lain untuk mereka dengan Kun Fayakun, supaya mereka merasakan kepedihan azab neraka, jika demikian apalah gunanya kedudukan dan kekayaan kalian (jika semua itu tidak kalian gunakan di jalan Allah) wahai sekalian pembuat keputusan
  ?
  Tidak berguna untuk kalian segala yang kalian nikmati dalam kehidupan dunia ini, selagi mana tempat kembali kalian adalah penjara Allah yang kekal (neraka Jahannam) yang mempunyai tujuh pintu, tiap-tiap pintu untuk golongan yang tertentu dari mereka yang berpaling dari Kitab Allah Tuhan Semesta Alam, seandainya penjara Allah itu hanya penjara yang panas disebabkan tidak ada tingkap dan tidak ada pendingin udara tentu urusannya lebih mudah, namun penjara Allah adalah neraka yang bahan bakarnya bebatuan;

  Yakni bebatuan yang meleleh dari api neraka Allah kerana tersangat panasnya Jahannam, mengapa kalian tidak membenarkan apa yang Allah ancamkan kepada mereka yang berpaling dari seruan dakwah yang hak dari Tuhan mereka? Adakah kalian fikir kalian punya ketahanan menghadapi api neraka yang bahan bakarnya bebatuan
  ?
  Seandainya tempoh hukuman terhadap kalian dengan memenjarakan kalian selama seribu tahun, tentu dalam penjara itu masih ada harapan untuk kalian keluar darinya setelah seribu tahun, akan tetapi hukuman ke atas orang-orang yang berpaling dari mengikuti kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya adalah dengan penjara yang kekal selama-lamanya, bukan satu juta tahun dan bukan pula satu miliar tahun, namun untuk selama-lamanya tiada pengakhiran baginya, adakah kalian fikir kalian sanggup bertahan untuk selama-lamanya di sana
  ?
  Ingatlah demi Allah, tiada tuhan yang berhak disembah selain-Nya, kalian tidak akan mampu bertahan walau sesaat di neraka yang bahan bakarnya bebatuan, bertahanlah kalian atau tidak dapat bertahan, tiada bagi kalian tempat melarikan diri dan melepaskan diri sekiranya kalian terus berpaling dari mengikuti Kitabullah dengan menyambut seruan dakwah sang penyeru kebenaran dari Tuhan kalian


  Wahai sekalian para pengikut Jababiroh (penguasa diktator, penguasa tirani yang sombong lagi zalim bertindak sewenangnya), adakah kalian fikir mereka ini dapat menolong kalian barang sedikitpun dari azab Allah? Bilamana mereka itu tidak mampu melindungi diri mereka sendiri dari azab neraka Allah yang menyala-nyala dan bahan bakarnya bebatuan, lantas bagaimana pula mereka dapat melindungi kalian, sedangkan para pemimpin dan pembesar kalian itu sama sekali tidak akan dapat menolong kalian dari azab Allah, tidak di dunia dan tidak pula di akhirat
  ?
  Allah tidak menyatakan pada kalian bahan bakar neraka itu kayu bakar, bahkan bahan bakarnya adalah batu-batu, maka pertimbangkanlah oleh kalian secara benar wahai sekalian pembuat keputusan, ambillah keputusan yang benar terhadap urusan kalian ini dengan segera, masuklah Islam semuanya demi melaksanakan perintah Allah, nescaya kalian mampu menghadapi musuh kalian satu-satunya, aku berharap dari Allah agar urusan kalian tidak menjadi kesusahan buat kalian, menyebabkan sekelompok dari kalian berpaling menghindari, atau kalian semua berpaling menolak


  Aku khabarkan berita gembira kepada orang-orang yang berpaling di antara kalian dengan azab yang dekat, sedang Al Imam Al Mahdi telah ada pada kalian dan ada di era kalian ini, Allah tidak akan menimpakan azab-Nya pada Al Mahdi dan pembantu-pembantunya, juga semua orang-orang yang menyambut seruan dakwah yang hak dari Tuhan mereka untuk mengikuti Kitabullah

  Allah telah murka terhadap orang-orang yang berpaling dari seruan dakwah untuk mengikuti Kitabullah, mereka mengikuti sejahat-jahat makhluk si Donald Trump, dia dan pengikutnya mahu memadamkan cahaya Allah, dan Allah tidak menghendaki selain untuk menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun para pelaku kejahatan tidak menyukai kemunculannya, sekiranya pada kalian ada rencana tipu daya terhadapku maka laksanakanlah wahai sekalian pelaku kejahatan di seluruh dunia

  Sesungguhnya aku Al Imam Al Mahdi, aku tantang kalian demi Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, apakah kalian yang menang? Jauh, jauh sekali.. cukuplah bagiku Allah, tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, hanya pada-Nya aku bertawakkal dan Dia-lah Tuhan yang memiliki Arsy yang agung, salam ke atas para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam


  Musuh syaitan-syaitan jinn dan manusia; Khalifah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa dan hamba-Nya,
  Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani
  _______________


المواضيع المتشابهه

 1. مشاركات: 1
  آخر مشاركة: 09-06-2017, 07:40 PM
 2. Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih ..
  بواسطة Admin في المنتدى Melayu
  مشاركات: 1
  آخر مشاركة: 27-04-2017, 01:06 AM
 3. مشاركات: 0
  آخر مشاركة: 06-06-2016, 11:45 AM
 4. مشاركات: 0
  آخر مشاركة: 03-07-2015, 02:38 AM

ضوابط المشاركة

 • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
 • لا تستطيع الرد على المواضيع
 • لا تستطيع إرفاق ملفات
 • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
 •