İmam Mehdi’den bütün islam aleminde, tüm ülkelerdeki arap ve acem müftüler için çok ehmiyetli bir açıklama

Rahman ve Rahim olan o ALLAH’ın adına ki kurani kerimi Pazar gecesi, yaklaşık bundan dört ay önce sekar ayı, takvimine göre ay ile güneş bir araya gelmeden önce indirdi. Güneş, ayı idrak ettiği için bu sene 1440 Ramazan ayının hilalını Pazar akşamından sonra Pazartesi gecesi görülecektir. Sizler Pazartesi oruç tutacaksınız. Böylece ‘Ummul Qura’( Mekke ) ve çevresi olan beldeler için Pazartesi ramazanın ilk günü olacaktır. Aynı zamanda ramazan ayından iki gün geçmiştir.

1440 hicri senesinin ilk aylarında, İmam mehdinin insanlara çağırışı onbeşinci senesini dolduracaktır. Sizler ise haktan yüzünü hala çevirmiş durumdasınız. Allahın kitabını hakem olarak kabul etmekten yüz çevirmektesiniz.
Ben imam Mehdi olan Nasır Muhammed Alyemani islam alemindeki Arap ve Acemi ile olan tüm ülkelerdeki müftüleri, islam başkenti, insanlığın yerleştiği en eski şehir, Hz. Nuh ve oğlu Sam ve onların züriyyetinin yerleştiği en eski güzel ve mübarek belde olan Yemen’e davet ediyorum.
‘Sen ve beraberindeki kimseler, gemiye bindiğiniz zaman:
“Bizi zalim kavmin elinden kurtaran Allah’a hamd olsun” de. Yine de ki: “Ey Rabbim! Beni bereketli bir yere kondur. Sen, konuk edenlerin en hayırlısısın. Şüphesiz bu olayda ibretler vardır. Biz gerçekten (kullarımızı) imtihan ederiz.” Muminun süresi 28.30.

Yüce allah Nuh’den sonra Ad kavmini getğrdi. ‘Rabbinin izniyle güzel memleketin bitkisi (güzel) çıkar; kötü olandan ise faydasız bitkiden başka birşey çıkmaz. İşte biz, şükreden bir kavim için âyetleri böyle açıklıyoruz. Andolsun, Nûh’u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de,
“Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin için O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Şüphesiz ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum” dedi. Kavminin ileri gelenleri, “Biz seni açıkça bir sapıklık içinde görüyoruz” dediler. (Nûh onlara) şöyle dedi: “Ey kavmim! Bende herhangi bir sapıklık yok. Aksine ben, âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim.” “Ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ediyorum ve size nasihat ediyorum. Sizin bilmediğiniz şeyleri de Allah tarafından gelen vahiy ile biliyorum.” Sizi uyarması ve sizin de Allah’a karşı gelmekten sakınıp rahmete ulaşmanız için, içinizden bir adam aracılığı ile Rabbinizden size bir zikir (vahiy ve öğüt) gelmesine şaştınız mı? Onu yalanladılar, biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık, âyetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk! Çünkü onlar kör bir kavim idiler. Âd kavmine de kardeşleri Hûd´u (gönderdik). O dedi ki: «Ey kavmim! Allah´a kulluk edin; sizin O´ndan başka tanrınız yoktur. Hâla sakınmayacak mısınız?» Kavminden ileri gelen kâfirler dediler ki: Biz seni kesinlikle bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan sanıyoruz. Hûd, şöyle dedi: “Ey kavmim! Bende akıl kıtlığı yok. Aksine ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim.” Araf 58-67
Bu ayetlerden çıkardığımız, Ad kavmi yemende yerleştiler ve oradan HARID’ın içine kadar girdiler. Yemen o zamanlarda bahtiyar Yemen diye adlanıyordu çünkü güzel bir belde ve Rahim olan bir Allahı vardı. Yüce allahın buyurduğu gibi ülkelerde benzeri yaratılmamış İrem şehri bu güne kadar var olmamıştır. Çünkü Ad kıralları üçün o şehrin sarayları altından yaratılmıştır. Biz o sarayların altınlarını dinar ve kıntara çevireceğiz. Kıntarın ölçüsü bin gram altındır. Dinarın ise on gramdır. Bu para birimi diğer bütün para birimlerinden daha değerli olacaktır hatta dolar ve euro biriminden bile daha değerli olacak. Bu para birimi ile Sudi arabistan rialı ve diğer islam aleminin birimlerini destekliyeceğiz. Bu destekleme temkin olduktan sonra olacaktır. Yemen’de olan partilerin hiç biri bu dünyada benzeri olmayan İrem beldesinin yerini bulamıyacaklar.
Bütün islam ülke ve beldelerdeki müftüleri davet ediyorum. Tekrar söylüyorum ben Arap ve Acem olan bütün islam alemindeki müftüleri ‘yetmiş meydanı’ ında imam Mehdi’nin iftar yemeğine davet etmekteyim. O iftar için imam Mehdi bin deve, bin koç ve bin öküz keseceğiz ve bunların içini pilavla dolduracağız. Ben bir milyoner insan değilim ama benim arkamda çok cömet olan yandaşlarım vardır. Aynı zamanda o iftar yemeğine bütün televizyon kanallarının muhabirleri davetlidir. Kim bir oruçlu insana iftar verirse o oruçlunun ecri kadar sevap alacaktır. Buluşma günümüz ramazan gecesiniz onbeşı olacaktır.

Selam bütün Resul ve Nebilere, hamd ve sena alemlerin Rabbi olan yüce Allah’a
Kardeşiniz İmam Nasır Muhammed Alyemani


[ البيان الأصلي باللغة العربية ]